Wrok

Typed by: Paul Riekert / Morkhans
Translations by: Paul Riekert paul@battery9.co.za
Maintained by: Morkhans webmaster@battery9.co.za
Last Revision: 26/05/2000
Web: www.battery9.co.za
Text Version: n/a

These are the official Wrok lyrics.

 1. Fry My Circuits
 2. Bloureier
 3. Blaas Hom
 4. Frokkipong
 5. Go Away
 6. Brommers
 7. Piece Of My Past
 8. Binnekant Groei Die Pyn
 9. Create Something New
 10. I Surrender
 11. Paranoia
 12. Wurg
 13. Die Nugter Wals

1. Fry My Circuits

danger danger overload
fry my circuits
make me explode

my circuits are in danger
i'm playing with fire
but i choose to burn
i do as i desire

fry my circuits
make me explode
one look from you and
i'm in overdrive mode
fry my circuits
explode

that's life i suppose
that's just the way it is
for as long as i'm alive
i'll have this incurable disease

fry my circuits
make me explode
one look from you and
i'm in overdrive mode
fry my circuits
explode

danger danger
danger danger
danger danger overload

danger danger overload
fry my circuits
make me explode
one look from you and
i'm in overdrive mode
fry my circuits
explode


2. Bloureier

met 'n fiets en 'n bottel brandewyn
trap hy deur die dryfsand
maar die wiele verdwyn
die son bak die aarde
- hy's natgesweet
hy's lankal dronk en hy't sy woorde vergeet
want die vrou in die eensaam groendakhuis
hou haarself nou al vir maande kuis

met 'n koue skouer
elke keer as hy in die spieŽl kyk word sy kouer

hy steier
op en af soos 'n groot bloureier
sy het hom weer geweier
sy het hom weer geweier

sy gryp eers die blomme
- smyt dit dan terug
en slaan die deur toe in sy gesig
hy steier weg of 'n slang hom pik
en hoes en proes asof hy verstik
hy gryp 'n potplant en smyt dit na die deur
en skree eina eina eina Eva
hoekom maak dit so seer
hierdie koue skouer
elke keer as hy in die spieŽl kyk word sy ouer

sy vloek van binne, die deur vlieg oop
sy wys hom die snoet van die dubbelloop
"luister hier, Johannes de Boer
af van my werf, ek blaas jou na jou moer
blameer my nie vir jou lyding en pyn
gee my net daai bottel brandewyn"
ek word kouer
elke keer as ek in die spieŽl kyk brand ek flouer

sy steier
op en af soos 'n groot bloureier
sy het hom weer geweier
sy het hom weer geweier

Blue Crane

with a bicycle and a bottle of brandy
he pedals through the quicksand
but the wheels disappear
the sun scorches the earth
- he's soaked in sweat
he's already drunk and he forgot his words
because the woman in the lonely
green-roofed house
had been keeping herself virginal for months
with a cold shoulder
every time he looks in the mirror she gets colder

he staggers
up and down like a big blue crane
she's refused him again
she's refused him again

first she grabs the flowers
- then tosses them back
and slams the door in his face
he staggers away as if bitten by snake
and coughs and sputters
he grabs a pot plant and throws it at the door
shouting ow ow ow
why does it hurt so much, Eve
this cold shoulder
every time he looks in the mirror she seems older

she swears from inside, opens the door
showing him the snout of a double-barrel
"listen here, Johannes de Boer
get off my property, I'll blast you to hell

don't blame me for your pain and sorrow
just give me a swig of that brandy"
i get colder
every time i look in the mirror i'm burning lower

she staggers
up and down like a big blue crane
she's refused him again
she's refused him again


3. Blaas Hom

ek was gou weg om 'n bier te gaan haal
toe steel die bliksems my rot en kaal
dit was die derde keer dat hulle my besteel
alles wat ek het word herverdeel
net daar en dan toe strip ek my moer
wil alles breek,
'n bebliksemde boer
ek moes maar net 'n handkanon koop
wat warm slaap in my kussingsloop

ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek skiet my handkanon leeg voor ek my kan keer

ek skrik wakker in die middel van die nag

waar ek soos aas in die bed lÍ en wag
geluide in die huis van goed wat breek
my kanon wat gulsig om aksie smeek
iemand, dalk twee, kom nader in die gang
as ek vinnig beweeg kan ek hom nog vang
ek sien sien hom voel na die ligskakelaar
en spreek hom aan: "vaarwel ou swaer"
toe die lig aanklik het hy klaar geweet

ek rig die rewolwer op sy vieslike gevreet
hy spring met 'n boog in die lug in
'n demoniese vrees vaar in sy gesig in

ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek skiet my handkanon leeg voor ek my kan keer

ek is half doof, my ore sing
nou't ek myself in groot kak gebring
dit het ek nou van my vinnige humeur
buite in die straat klik 'n kar se
deur
ek laai my kanon - ses koue patrone
en sluip deur die tuin soos 'n kat op my tone

ek: een - parasiete: nul
ek's klaar in die kak, kan nou maar chill
ek vang die moer waar hy klim oor die hek
die hare rys met 'n gril in my nek
ek lig my arm, rustig korrel
ek rig my kanon op die dief se gorrel


ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek skiet my handkanon leeg voor ek my kan keer

'n van verskyn met 'n lig op sy dak
"gooi neer die geweer, jy's in groot kak"
dit noem ek nou stank vir dank
in die tronk agter tralies - lewenslank


ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek blaas hom, ek blaas hom,
ek blaas hom weer
ek skiet my handkanon leeg voor ek my kan keer

Blast Him

i was gone for a sec to go get a beer
and the fuckers stole everything
the third time they do this

everything i own is being re-distributed
right there i lose my temper
i want to break everything,
a destructive boer
i just had to buy a hand cannon
that sleeps warmly in my pillow case

i blast him, i blast him,
i blast him again
i blast him, i blast him,
i blast him again
i empty my hand cannon before i can stop myself

i awoke in a fright in the middle of the night
where i'm lying waiting in bed like bait
sounds in the house of things breaking
my cannon pleading for some action
someone, maybe two, approach in the hallway
if i move quickly, i can still catch him

i see him feel for trhe lightswitch
and address him: "farewell, old man".
when the light clicked on he knew already
i point the revolver at his hideous face

he jumps in the air with a curve
a demonic fear possesses his face

i blast him, i blast him,
i blast him again
i blast him, i blast him,
i blast him again
i empty my hand cannon before i can stop myself

i'm kind of deaf, my ears are singing
now i got myself into major shit
this is what i get for my quick temper
outside in the street the click of a car door
a load up the cannon - six cold shells
and tiptoe through the garden like a cat


myself: 1 , parasites: 0
i'm already in shit, so i might a swell chill
i catch the fucker while he's climbing over the gate
the hair rises at the back of my neck
i lift my arm, relax and take aim
and point my cannon at the thief's throat

i blast him, i blast him,
i blast him again
i blast him, i blast him,
i blast him again
i empty my hand cannon before i can stop myself

a van with a light on the roof appears
"throw down your weapons, you're in big shit"
not to get as much as a 'thank you'
jailed, behind bars, for life

i blast him, i blast him,
i blast him again
i blast him, i blast him,
i blast him again
i empty my hand cannon before i can stop myself


4. Frokkipong

hier kom pietie met die frokkipong
die plaak by die tande en die nikotienlong
frokkipong
frokkipong

hy push nou al die derde dag
die lede van die jurie proes van die
lag
vir die frons by die laksman se gesig
as die government sÍ
"plesier voor plig"

frokkipong
frokkipong
frokkipong

Veststink

here comes pietie with the veststink
plaque on the teeth and the nicotene lung
veststink
veststink

he's pushing the third day
the members of the jury erupt with laughter
at the frown on the executioner's face
when the government say:
"pleasure before duty"

veststink
veststink
veststink


5. Go Away

you talk all the time but you don't say much
you never tell me anything worthwhile as such
damned if i do - damned if you don't
you want to say something but i know you won't

i can't hear you any more
and i won't open the door
i wish you'd go away
go away
go away
you embarrass me
when you carry on that way
go away

there's no communication
our lines will never cross
were hit by modem lightning
some mental dental floss
the back door is open
i'll leave if you stay
i wish you would keep quiet for just one day

i can't hear you any more
and i won't open the door
i wish you'd go away
go away
go away
you embarrass me
when you carry on that way
go away


6. Brommers

ek bring vir jou brommers
want jou lobbe is vrot
kaarte word kompos
botter word snot

soos 'n krap sonder kloue
bekla ek my lot

ek bring vir jou brommers
want my lyf is vol nommers
ek bring vir jou brommers
want my brein is vol nommers
vol nommers

brommers
ek bring vir jou brommers

Blue Flies

i bring you blue flies
because your lobes are rotten
maps become compost
butter becomes snot

like a clawless crab
i bemoan my fate

I bring you blue flies
because my body is full of numbers
i bring you blues flies
because my brain is full of numbers
full of numbers

blue flies
i bring you blue flies


7. Piece Of My Past

i could never figure out why it has to be so sad
to be reduced to a memory is maybe not that bad
but memories tend to fade and numbers get lost
and promises are broken
no matter what the cost

there are no guarantees that this will last
'cause soon you'll likely be
another piece of my past

i know that some day we will have to part
when you hammer that lovers' stake
right through my vampire heart

there are no guarantees that this will last
'cause soos you'll likely be
another piece of my past

i wasn't the first and you won't be the last
but like skeletons we're stuck
in a piece of each other's past


8. Binnekant Groei Die Pyn

my las is swaar maar my luim is lig
daar is moord in my hart en 'n smile op my gesig
die mure blits rooi in my ekstatiese gemoed
die moordkuil in my hart word 'n
see van bloed
dit trek my uitmekaar, dit vreet my op van binne
dit vermink my woorde en beroof my van my sinne

bespreek jou kaartjie en suip maar jou wyn
jy sal nooit kan vlug nie
binnekant groei die pyn

ek sal nooit gewoond kan raak om so die heeltyd te smag nie
maar ek weet darem ten minste my brein word nie verkrag nie
dan voel ek die haat in my groei soos 'n kanker
dalk kan ek myself net daaraan probeer anker
en vasskop en terugveg ten goede of ten kwade
ek sal vrek op die plek voor ek vra vir genade

spartel met jou kersie
as die son ophou skyn
jy sal nooit ontsnap nie
binnekant groei die pyn

Inside The Pain Is Growing

my load is heavy but my mood is light
there's murder in my heart but a smile on my face
the walls flash red in my ecstatic state

the pit of murder in my heart turns to a
sea of blood
pulling me apart, devouring me from the inside
it cripples my words and robs me of my sanity

book your ticket, guzzle your wine

you can't get away
inside the pain is growing

i'll never get used to craving like this, constantly
but at least i know my brain
will not be raped
then i feel the hate grows inside like a cancer
maybe i can anchor myself to it

and fight back for better or for worse

i'll die on the spot before asking for mercy

wrestle in a panic with your candle
when the sun stops shining
you won't be able to escape
inside the pain is growing


9. Create Something New

it seems to me that there's something you missed
make me something that didn't exist
rip that rotten monkey out of its silk
poison those sacred cows that you milk

'cause you just talk about it
you just do the spew
do me a favour
create something new

there's another thing you tend to ignore:
the applause you wanted just turned to a snore
you're all bark - and no bite
if you were a lager you'd be light

'cause you just yek about it
so scared of the do
have the courage to compare now
create something new

now i won't listen when you speak
because you place yourself above critique
just show me something that you made yourself
and i'll extend your expiry date and take you off the shelf

'cause you just talk about it
you just do the spew
come on, impress me
create something new

make me something new


10. I Surrender

you're beckoning me to come out & play
with your heart on your sleeve and your feet of clay
it makes no sense now it all seems weird
the memory gets blurred as if i disappeared
got tired of just running away

i surrender
i'll be yours for the night
do whatever you want
i won't put up a fight
i don't care if you take it or not
i'll give you all you want
even when it's everything i've got

you aught to know by now that beggars can't be choosers
you don't seem to realise that you belong with the losers
still you persist & you set up your trap
drawing nearer to me you're almost closing the gap
when i still don't react you show me your bruises

i surrender
i'll be yours for the night
do whatever you want
i won't put up a fight
i don't care if you take it or not
i'll give you all you want
even when it's everything i've got

i became blinded
something snapped
not that i minded

i surrender
i'll be yours for the night
do whatever you want
i won't put up a fight
i don't care if you take it or not
i'll give you all you want
even when it's everything i've got

i'll give you all you want
all you want


11. Paranoia

paranoia
paranoia
paranoid
paranoia

i'll scar you
i'll scar you for life
scar you


12. Wurg

die wÍreld sal 'n aangenamer
plek wees sonder jou
ek wil jou in 'n hok gooi dat die
wolwe aan jou kou
jou gil-geprewel
sal musiek wees in my ore
'n stem in jou leŽ kop wat sÍ
"hoe geheel verlore"

ek gaan jou wurg
ek gaan jou wurg
tot die patoloŽ peuter
aan jou lyk soos 'n kleuter
ek gaan jou verwurg

as ek klaar is met jou
sal jy wens jy't gevrek
as ek my hande sien
is hulle om jou nek
ek sal dit nie kan help nie,
automaties reageer
my hande krampagtig, spitsverkeer

ek gaan jou wurg
ek gaan jou wurg
tot die patoloŽ peuter
aan jou lyk soos 'n kleuter
ek gaan jou verwurg

wurg
wurg
wurg
wurg

Strangle

the world would be a more agreeable
place without you
i'd prefer to toss you in a cage so the
wolves kan chew on you
your pain-soaked muttering and yelling
would be music to my ears
a voice in your head that says:
"how utterly lost"

i will strangle you
i will strangle you
until the pathologist tinkers
with your corpse like a toddler
i am going to strangle you

when i'm finished with you,
you'll be wishing you'd expired
when i see my hands
they are around your neck
i won't be able to help it,
automatic responses
with my hands clutching, peak traffic

i will strangle you
i will strangle you
until the pathologist tinkers
with your corpse like a toddler
i am going to strangle you

strangle
strangle
strangle
strangle


13. Die Nugter Wals

daar is geen toekoms
wat ons nog kan vier
so sit op jou blinddoek
en staan teen die muur
ons is in ons moer in
so kry nog 'n bier
realisties gesproke
is daar fokol plesier

The Sober Waltz

there is no future
that we can still celebrate
so put on your blindfold
and stand against the wall
we are completely fucked
so have another beer
realistically speaking
there's fuck-all pleasure